Zakázkový vývoj VR aplikací

Rychlá volba - Přeskočte ihned na to, co Vás zajímá

Využijte naplno

Virtuální prostor neomezených možností

Virtuální realita je fantastický svět umožňující interaktivní replikaci a 1:1 vizualizací jakéhokoli prostředí a v něm probíhajících událostí.

Digital-twin simulace a vizualizace ve virtuální realitě jsou oproti standardním metodám testování násobně efektivnější.

 • Interaktivní virtuální 3D prostor v měřítku 1:1

 • API pro propojení s externími systémy

 • Podpora pro VR headset i klasické PC

 • Vzdálená správa pro snadné nastavení a ovládání

 • Automatizované programovatelné vyhodnocování

VR aplikace
vyvíjené v herním enginu

Výkonově optimalizovaný real-time rendering, předpřipravené funkce a široká kompatibilita dělají z herních enginů optimální vývojové platformy pro tvorbu moderních 3D digitálních produktů.

Pro vývoj aplikací pro virtuální realitu preferuji Unreal Engine. V ospravedlnitelných případech (nedostupnost potřebného řešení v Unreal) jsem schopen vyvíjet i v Unity.

Rozsáhlé možnosti herních enginů vyžadují odbornou znalost v mnoha oborech. To nejzásadnější z hlediska vývoje VR aplikací v herním enginu Unreal průběžně shrnuji v knize dostupné formou blogpostu.

Ukázky VR aplikací

Chcete vyzkoušet VR aplikace naživo?
Zajímáte se o možnostech využití VR ve vašem oboru?
Neváhejte se ozvat.

Virtuální realita s VR headsetem?

Interaktivní VR aplikace zaměřené na uživatele jsou určeny pro VR headsety.
Hlavní důraz kladu na nejlepší možný poměr grafická kvalita / výkon a co nejjednodušší používání.

Stand-alone VR

VR aplikace je nainstalována a běží samostatně přímo ve VR headsetu. Nejpovedenějším zástupcem stand-alone VR headsetů je Oculus Quest.

 • Není potřeba žádné další zařízení
 • Jednoduchá přenositelnost a rozšiřitelnost
 • Limitovaný výkon zařízení - viditelný především na grafické stránce a rozsahu VR aplikace

PC VR

PC VR běží a je nainstalováno ve streamovací stanici (PC / Cloud) a do VR brýli streamováno.
 • Žádná výkonová omezení - možnost zaměření se na maximální kvalitu
 • Absence kabelů podmíněna výběrem VR brýlí.

„Volba vhodného řešení je odvislá od konkrétního užití. Rozsáhlejší stand-alone VR aplikace z důvodu potřeby zásadních výkonových optimalizací dávají smysl až při požadavku nasazení na vyšším množství VR brýlí.„

Ing. Vladimír Nepor, VRapps.cz

Jak probíhá realizace?

 1. 01 Seznámení

  Při osobní, online nebo virtuální schůzce:

  • Představím demo ukázku konkrétních možností a aplikací
  • Zjistím Vaše představy, očekávání a požadavky od aplikace.
  • Získám povědomí o vstupních zdrojích - existenci modelů, případných spolupracovnících
  • Předám základní zpětnou vazbu - podněty ohledně potenciálních potíží, dalších vhodných funkcí a případných technických a technologických detailů.
 2. 02 Zadání

  Na základě informací zjištěných při schůzce zpracuji zadání projektu, jehož součástí je:

  • Rozsah projektu - soupis funkcí a rozlohy prostředí
  • Technická specifikace - cílové zařízení, použité technologie pro zpracování
  • Časový harmonogram realizace
  • Cenu realizace
 3. 03 Schválení

  Po obdržení zadání obdržíte dostatek času na validaci, případnou revizi a následné schválení dodaného zadání, jehož podpisem je uzavřena závazná objednávka. Součástí závazné objednávky je zálohová faktura ve výši 20% hodnoty zakázky.

 4. 04 Realizace

  Realizace probíhá dle definovaného harmonogramu. V průběhu realizace je poskytnut přístup k prototypům symbolizujícím jednotlivé fáze realizace.

 5. 05 Testování

  Po dokončení a interním otestování je aplikace předána zákazníkovi k používání. Zákazník má v této fázi prostor pro reportování případných úprav a chyb.

 6. 06 Předání

  Po zapracování veškerých případných připomínek je předána finální verze aplikace. Veškeré následné úpravy se budou zpracovávat jako samostatné zakázky.

Přemýšlíte o VR aplikaci?

Neváhejte se ozvat.
Rád vše vysvětlím a zodpovím veškeré otázky.