Využití virtuální, rozšířené a mixované reality

VR, AR a MR technologie se hodí všude tam, kde je potřeba cokoli vizualizovat nebo simulovat pro účely libovolného typu. Zde uvádíme výtah příkladových oblastí kde je VR již nyní hojně využívána.

  • Výcvik a školení zaměstnanců
  • Vzdálená asistence při řešení poruch
  • Nezávislé testování a simulace při vývoji
  • Virtuální prohlídky a prezentace budov
  • Reportování a dokumentace pro klienty a pojišťovny
  • Vizualizace při architektonických návrzích
Virtuální simulace pro efektivní návrh procesů a testování chování
  • XR aplikace pro navigaci a správu skladu
Inspiromat využití Kontaktovat Vladimíra z VRapps.cz Chci si přečíst více o XR