Profesní a vzdělávací simulace ve VR

 • Výcvik krizových momentů vztahujících se k povolání v bezpečí virtuální reality
 • Digitální realistické 3D prostředí pro interaktivní výuku nezbytných dovedností

Rychlá volba - Přeskočte ihned na to, co Vás zajímá

Lepší příprava pro vykonávání profese

Virtuální realita umožňuje realisticky simulovat jakékoli události vztahující se k profesi. Zkušenosti získané v bezpečí VR simulací zaměřených na výcvik běžných i krizových situací pomáhají pracovníkům při řešení obdobných situací ve skutečném světě.

Případové studie využívání VR pro výcvik a vzdělávání

Nejtěžší a nejnebezpečnější je dělat věci poprvé. Virtuální realita umožňuje získat prvotní zkušenost v bezpečí simulovaného prostředí.

Přepínat mezi ukázkami lze šipkami vpravo a vlevo

Výhody výuky a tréninku ve VR

Konfigurátor nemovitostí obsahuje řadu nativních funkcí.
Další funkce mohou být přidány na základě požadavků zákazníka.

 • 01 Pozornost

  Vysoká angažovanost a pozornost

  Vyžadovaná interaktivita udržuje plnou pozornost účastníka simulace. Realistická forma podobná hře podávaná v prostředí virtuální reality dopomáhá k tvorbě emocionální zážitku dopomáhajícímu k lepšímu zapamatování prováděných úkonů.

  • Realistické prostředí a úkony
  • Zapojení celého těla
 • 02 Bezpečnost

  Bezpečné prostředí pro učení se z chyb

  Chyby vykonané v rámci virtuálních simulací s sebou nenesou žádná zdravotní rizika ani finanční škody.

  • Bezpečnost
 • 03 Analytika

  Okamžitá zpětná vazba

  Aniž by simulační trénink probíhal v přítomnosti školitele, účastník simulace může mít okamžitou zpětnou vazbu ke svým úkonům přímo z aplikace. Stejně tak, školitel se může podívat na průběh prováděné simulace kdykoli zpětně.

  • Zpětná vazba
  • Analytika potenciálních rizik
 • 04 Modifikovatelnost

  Okamžitá modifikovatelnost

  Průběh tréninkových simulací lze instantně měnit vyjma na základě provedených úkonů rovněž vzdáleně (např. prostřednictvím aplikace v telefonu). V praxi dochází k větvení řešení do několika možných (ne)zaměnitelných postupů.

  • Událostmi řízený běh
  • Možnost vzdáleného řízení
 • 05 Efektivita

  Časová a finanční efektivita

  VR simulační vzdělávací programy lze praktikovat kdekoli po světě prostřednictvím obyčejného VR headsetu bez ohledu na typ simulace.

  To oproti standardním metodám vzdělávání snižuje náklady na cestování, stravu a další režijní náklady účastníků při současném odstranění problému škálovatelnosti (limitovaný počet instruktorů / výcvikových center)

 • 06 Odhalení problémů

  Datová analytika

  Automatická analýza dat při simulačním tréninku pomáhá odhalovat vědomostní slabiny jednotlivých pracovníků a umožňuje zaměření se na jejich dotrénování.

  Souhrná analytika dále umožňuje vylepšování nejslabších míst tréninkových programů.

 • 07 Soutěživost

  Aspekt soutěživosti

  Správně navržený soutěživý model v rámce výcvikové aplikace má schopnost přimět pracovníky ještě k větší koncentraci a dodatečnému samostudiu za účelem dosažení co nejlepšího výsledku.

Ukázky využití tréninkových VR aplikací

Nejtěžší a nejnebezpečnější je dělat věci poprvé. Virtuální realita umožňuje získat prvotní zkušenost v bezpečí simulovaného prostředí.

Přepínat mezi případovými studiemi lze šipkami vpravo a vlevo

Jak probíhá realizace?

 1. 01 Seznámení

  Při osobní, online nebo virtuální schůzce:

  • Představím demo ukázku konkrétních možností a aplikací
  • Zjistím Vaše představy, očekávání a požadavky od aplikace.
  • Získám povědomí o vstupních zdrojích - existenci modelů, případných spolupracovnících
  • Předám základní zpětnou vazbu - podněty ohledně potenciálních potíží, dalších vhodných funkcí a případných technických a technologických detailů.
 2. 02 Zadání

  Na základě informací zjištěných při schůzce zpracuji zadání projektu, jehož součástí je:

  • Rozsah projektu - soupis funkcí a rozlohy prostředí
  • Technická specifikace - cílové zařízení, použité technologie pro zpracování
  • Časový harmonogram realizace
  • Cenu realizace
  • Základní demo ukázka konkrétního řešení
 3. 03 Schválení

  Po obdržení zadání zahrnujícího demo ukázku obdržíte dostatek času na validaci a revize zadání. Po odsouhlasení všech náležitostí a proplacení zálohové faktury (20% hodnoty zakázky) začíná vývoj.

 4. 04 Realizace

  Realizace probíhá dle definovaného časového harmonogramu. V průběhu realizace je poskytnut přístup k prototypům symbolizujícím jednotlivé fáze realizace.

 5. 05 Testování

  Po dokončení a interním otestování je aplikace předána zákazníkovi k používání. Zákazník má v této fázi prostor pro reportování případných úprav a chyb.

 6. 06 Předání

  Po zapracování veškerých případných připomínek je předána finální verze aplikace a vystavena faktura na zbývajících 80% ceny. Veškeré následné úpravy se budou zpracovávat jako samostatné zakázky.

Orientační cena realizace

Cena každé realizace je stanovována individuálně.
Následující příklady cen jsou orientačního charakteru.

Základní aplikace

Od 39.999 Kč
 • Interaktivní VR aplikace na míru ✔
 • Vědomostní báze dodána zadavatelem ✔
 • Vyhodnocování v rámci aplikace ✔

Analytická aplikace

Od 79.999 Kč
 • Interaktivní VR aplikace na míru ✔
 • Vědomostní báze dodána zadavatelem ✔
 • Automatizované vyhodnocování přístupné v aplikaci a na webu ✔
 • Možnost vzdáleného řízení ✔

Dodatečné služby:
(Marketingový kit)

 • Fotorealistické rendery ve vysokém rozlišení
 • Videoprezentace ve vysokém rozlišení

Přemýšlíte o nákupu?

Neváhejte se ozvat.
Rád vše vysvětlím a zodpovím veškeré otázky.