Průmyslové simulace

 • Simulace pro účely virtuálního prototypování strojů
 • Simulace práce strojů a komplexních operací
 • Optimalizační simulace výrobních linek

Rychlá volba - Přeskočte ihned na to, co Vás zajímá

Dokonalá představa i o maličkostech

Virtuální simulace poskytují detailní a ucelený pohled na fungování celků i jednotlivých komponent. Perfektní znalost chování umožňuje lepší návrh strojů, operací i efektivnější řízení jednotlivých automatizovaných pracovišť a celých výrobních linek.


Fyzikálně přesné real-time interaktivní simulace

Cílem průmyslových simulací je odstranění zásadních konstrukčních a designových nedostatků strojů a maximální odladění jejich funkce ještě před samotnou výrobou prvotních prototypů.

Real-time rendering přináší možnosti okamžitého zapojení se, analyzování, editovatelnosti a řízení právě probíhajících simulací.

 • Fyzikální engine pro přesnou simulaci fyziky

 • Specializované moduly pro integraci potřebných funkcionalit

 • Digital twin modely pro maximální věrohodnost

 • 3D vizualizační engine pro realizaci a vizualizaci

 • Real-time Interaktivnost pro maximální možnosti využití

Virtuální prototypování

Virtuální prototypování umožňuje rychlé a levné testování strojů v průběhu jejich vývoje bez potřeby výroby fyzických prototypů.

Digitální povaha prototypu vyvíjeného stroje přináší možnosti současného využívání modelu konstruktéry, programátory řídících systémů, mechatroniky, elektrospecialisty a dalšími zainteresovanými pracovníky.

Digitalizace, dosahovaná vysoká přesnost simulací, propojitelnost se zavedenými řídícími operačními systémy a real-time charakteristika zásadním způsobem zefektivňuje a zrychluje proces vývoje nových strojů.

Verifikace funkčnosti

Navrhování designu složitých kontaktních hybných ústrojí, mechanismů pro manipulaci se zrnitým materiálem, ověřování bezchybnosti řídících operačních systémů založených na bázi strojového učení... Těžko představitelných a běžnými postupy analyzovatelných oblastí funkčního návrhu strojů je spousta.

Testování na fyzických strojích je drahé a nebezpečné. Virtuální simulace přináší nejen shodné analytické výstupy, ale rovněž velmi rychlou modifikovatelnost umožňující efektivní opakované testování.

Funkční optimalizace

Spojení digitálních modelů a reálných řídících systémů přináší možnosti optimalizace práce dílčích pracovišť i velkých vzájemně propojených celků.

Digitální aspekt umožňuje současný běh i tisíců testů a jejich automatizovaného vyhodnocování za účelem hledání nejlepšího možného řešení.

Real-time graficky vizualizovaný a modifikovatelný průběh simulací umožňuje průběžné modifikace a řízení.

→ Simulace výroby → Simulace skladování

AI a strojové učení

Virtuální simulace jsou stěžejním pomocníkem při vývoj umělé inteligence a řídících systémů založených na strojovém učení. Využívají se pro získávání datových sad použitelných pro trénink AI stejně jako prostředí pro jejich následné testování.

Plánování složitých operací

Virtuální simulace jsou nápomocné i při plánování nákladných a nebezpečných prací prováděných například na moři nebo v náročném terénu. Zahrnutí vlivů prostředí dopomáhá k lepšímu plánování postupů, stejně tak existence vizualizací v lepší představě pracovníků o plánovaných úkonech.

Detailní vizualizace

Obrázek vydá za tisíc slov, avšak mnohdy stačit nemusí. Interaktivní virtuální simulace znázorňují veškeré dění v nejvyšším možném detailu. S využitím VR brýlí pozorovatel může být přímo v srdci dění.

Samozřejmostí je možnost využití vizualizací pro potřeby prezentace a obchodu.

„Real-time simulace průmyslového typu propojují mé 2 velké záliby - konstrukci a techniku (studoval jsem na střední a vysoké škole) společně s programováním a tvorbou 3D aplikací (aktivně se věnuji v posledních letech).„

Ing. Vladimír Nepor, VRapps.cz

Jak probíhá realizace?

 1. 01 Průzkum
  • Důkladně se seznámím s řešenou problematikou, požadavky a spolupracovníky daného projektu
  • Prozkoumám možnosti implementovatelnosti konkrétních simulačních řešení.
  • Zhodnotím realizačnost simulace a její přínosy
  • Navrhnu harmonogram a způsob realizace
 2. 02 Realizace

  Dle potřeb, buď na dálku nebo v rámci blízké spolupráce přímo v kancelářích klienta pracuji na tvorbě simualce dle konkrétních potřeb a požadavků.

  Dennodenní přítomnost v kancelářích klienta je možná v Olomouci, Brně a širokém okolí.

 3. 03 Zakončení

  Po dokončení požadované simulace / simulační aplikace a jejím předání vystavuji fakturu a ukončuji práci / pobyt v kancelářích klienta.

Přemýšlíte o průmyslové simulaci?

Neváhejte se ozvat.
Rád vše vysvětlím a zodpovím veškeré otázky.