Využití VR v rámci vizualizace nemovitostí

Zprostředkované 3D virtuální prohlídky nemovitostí

Jsou prohlídky podobné mechanismu Google Street view, nicméně doplněné o různé informační tagy. Uživatel se může přepínat mezi vyhrazenými místy, z nichž je mu umožněn rozhled ve všech směrech. Princip fungování je shrnut v článku Jak na 360° obsahové aplikace.

Zprostředkované ukázky fyzicky existujících nemovitostí se zpravidla tvoří nafocením 360° kamerou a následným propojením jednotlivých snímků do interaktivního 3D modelu s využitím specializovaného řešení, např. Matterport. Více informací včetně kalkulace ceny naleznete na stránce 3D scan nemovitostí.

U neexistujících nemovitostí se využívá 3D modelu nemovitosti. (Obvykle se tvoří v softwarech Autocad, nicméně lze použít i bezplatný Blender.)

Ukázka Matterport prohlídky
Ukázka prohlídky modelu

Plně interaktivní 3D virtuální prohlídky nemovitostí

probíhají v plně vymodelovaném 3D digitálním dvojčeti existující či budoucí nemovitosti. Uživatel má plnou svobodu pohybu a rozhledu ve všech směrech. Rovněž je možná interakce s různými předměty v prostoru. Pohybový systém počítá jak s pohybem pomocí přirozené chůze, tak i prostřednictvím teleportace (pohyb na delší vzdálenost).

Plně interaktivní virtuální prohlídky se tvoří v herním enginu, čímž je umožněno dosahovat téměř nelimitovaných možností a simulací v rámci prohlídky.

Fyzické 3D virtuální prohlídky nemovitostí

Virtuální prohlídky mohou pro dosažení co nejvyšší autentičnosti probíhat i za spojení fyzického a digitálního prostoru, přičemž fyzický prostor reflektuje zejména rozmístění základních prvků toho digitálního. Tím lze dosahovat agilnosti "fyzické" prezentace mnoha různých prostor v rámci jednoho vyhrazeného fyzického prostoru.

Ukázka vpravo zaznamenává možnost náhrady fyzických zařízení typu televize / telefon prostřednictvím digitální aplikace. Obdobných principů se používá i v rámci atrakcí (zábavní parky) probíhajících ve virtuální realitě.

Ukázka propojení fyzického a digitálního prostoru

Kdo a proč virtuální realitu v propojení s nemovitostmi používá

 • Developeři

  Virtuální realita umožňuje realistickou prezentaci ještě nepostavených nemovitostí. Díky tomu developer může svým zákazníkům umožnit získat plnohodnotnou představu o prostornosti a možnostech vzhledu (např. formou konfigurátoru) prodávaných nemovitostí.

 • Realitní kanceláře

  Požadavky na kvalitu prezentace nemovitostí realitními kancelářemi rostou. Foto a video prohlídky ukazují vždy jen určitou výseč obrazu a nebudí v zájemcích o nemovitost důvěru. U 3D virtuálních prohlídek platí opak - vše je viditelné, přirozené, otagované informacemi.

 • Architekti a designéři

  Zobrazení navržených modelů nemovitostí ve VR umožňuje získat mnohem lepší, detailnější a obecnější pohled na nemovitost a její jednotlivé částí, a tím dosahovat lepší vyváženosti jednotlivých prvků i předcházet chybám z nepozornosti.

 • Pojišťovny

  Několik 360° fotografií propojených metadaty, tvořících jednotný digitální model nemovitosti, dává ucelenou informaci o jejím aktuálním stavu, a to jak v době tvorby pojistné smlouvy tak i při řešení škodných událostí. Jednotlivé objekty v prostoru lze doplnit informačními body.

 • Stavaři

  Obdobně jako u pojišťoven, modely generované z 360° fotografií, doplněné informačními body, jsou využívány stavebními firmami, které potřebují svým klientům reportovat aktuální stav výstavby.

 • Bezpečnostní složky

  Za pomocí modelů nemovitostí lze simulovat krizové situace - např. požár - a to jak jeho šíření, tak i jasnost únikových cest - viditelné označení únikového značení, možných překážek v cestě apd.

 • Běžné podniky

  Virtuální prohlídky a ukázky slouží i pro jednoduchou prezentaci podniků a pracovišť. Vyjma marketingových účelů lze dané prohlídky využít i pro seznamování nových pracovníků s jejich pracovišti.

 • Zábavní parky

  Virtuální realita v propojení se speciálními fyzickými objekty uvnitř nemovitosti může být použita i při různých atrakcích, exit games a dalších zábavně zaměřených aplikacích.

 • Prodejci / Vztsavovatelé / Po5adatelé

  Prodejci automobilů, organizátoři akcí, vystavovatelé v muzeích, nákupních centrech i uměleckých galeriích - všichni mohou prostřednictvím modelu digitálního dvojčete zachytit výstavní prostor s prezentovanými objekty v reálné velikosti a použít tento model k propagaci, možnostem virtuálních prohlídek, nebo k prodeji produktů prostřednictvím digitálního prostoru.

Pro jaký účel chcete VR použít? Pomůžeme Vám.