Využití XR pro školení, trénink a vzdělávání

Interaktivní aplikace pro trénink a vzdělávání

Vzdělávání a trénink prostřednictvím zkušenosti je vůči klasickému biflování mnohem efektivnějším a záživnějším způsobem rozšiřování vědomostí. Interaktivní VR a AR aplikace jsou pro toto využití přímo stvořené. Aplikace dokáží uživateli předtstavit daný problém a řešení, vést jej v průběhu výcviku i nakonec prověřit nabyté dovednosti závěrečným testem. Takto proškolený uživatel si vede v realitě násobně lépe oproti uživatelům procházejícím klasickými metodami vzdělávání.

Do interaktivních aplikací lze zařadit i aplikace určené pro potlačování strachu a fóbií.

Proč Microsoft využívá VR k trénování pracovníků?

Aplikace pro vzdálenou asistenci

Kvalifikovaných odborníků je nedostatek, jsou drazí a zaměstnavatel často nedokáže jejich pracovní čas efektivně a plně využít. Mnoho prací, jež odborníci vykonávají, dokáže provést i běžný pracovník, a pokud ne, existují aplikace pro vzdálenou asistenci, pomocí kterých se pracovník dokáže propojit s externím odborníkem a být ním v průběhu práce navigován, přičemž daným asistovaným procesem práce získává zkušenost pro případné provádění stejných prací v budoucnu.

Ukázka prohlídky modelu

Školení ve VR

Udržet pozornost uživatele v reálném světě plném rušivých elementů je velice těžké. Přitom právě od jeho pozornosti se odvíjí výsledek a kvalita školení. Výhodou VR headsetu je možnost odroštění uživatele od všeho dění kolem - zavedením jej do prostoru vhodnému pro nasávání myšlenek. Vše, co uživatel vidí a slyší, je řízeno aplikací.

Ukázka školení ve VR