Virtuální realita - to nejsou jen hry a zábava. V rámci virtuálních aplikací lze tvořit přesné digitální obrazy skutečných prostředí, a to jak existujících, tak připravovaných. Takováto digitální dvojčata reálného světa zanesená do VR prostoru umožňují velmi rychlý a efektivní způsob simulace a optimalizace procesů, levného prototypování nových produktů, tvorby pozičně i obecně zaměřených výukových a školících materiálů, postupů práce, i jako zdroj materiálů pro snadno pochopitelnou vizualizaci a propracovaně vypadající prezentaci výrobků a výrobního závodu společnosti.

Simulace a optimalizace procesů

Digitální simulace prováděné v digitálním dvojčeti skutečného prostoru, s digitálními dvojčaty používaných strojů, umožňují optimalizaci veškerých výrobních procesů. Nad digitálním modelem lze testovat efektivitu různého rozestavení, zásobení a řízení robotických pracovišť, lidí i strojů, detekovat kolize pohybujících se částí i provádět bezpečnostní testy při změnách provedených ve výrobní lince. Více informací zjistíte na stránce věnované softwaru Prespective.

Ilustrační obrázek výrobní linky

Virtuální prototypování

Při prvotním prototypování produktů není nutné vyvíjené výrobky draze, dlouze a složitě vyrábět. Modely výrobků lze otestovat v plně funkčním stavu, v propojení se skutečnými řídícími systémy ve virtuálním prostoru. Tím lze odhalit veškeré prvotní chyby, vyladit funkční procesy a do vývoje skutečných prototypů se pustit až v předvýrobních fázích výroby.

Ilustrační obrázek - prototypování

Zaučování a školení zaměstnanců

Prezentace a vizualizace ve virtuální realitě skrze VR brýle uživatele odřezávají od dění v reálném světě a tím si získávají jeho vyšší pozornost. Dále VR aplikace umožňují mnohem vyšší míru autentičnosti a interakce než je tomu v případě klasických médií. Toho lze využít při tvorbě materiálů pro zaučování a školení zaměstnanců hned v několika vertikálách:

  • Podrobné interaktivní představení jednotlivých pracovišť a postupů
  • Simulace poruch a krizových situací
  • Testy znalosti jednotlivých pracovišť a jejich prvků
  • Obecná školení - bezpečnost práce...

Takto vytvořené podrobné materiály podstatným způsobem zlevňují a zrychlují zaučování nových zaměstnanců na konkrétním pracovišti. Díky lepšímu vzdělání mají zaměstnanci vyšší jistotu při práci, snížené nebezpečí zranění i pravděpodobnosti způsobení škod.

Ilustrační obrázek - vzdělávání / školení

Inventář pracovního postupu

Udržbářské a opravárenské práce často vyžadují dodržení přesných postupů udávaných výrobcem. Tyto znalosti má obvykle pouze omezený počet pracovníků. Převod pracovních postupů do aplikace pracující s rozšířenou realitou umožňuje provádění základních operací komukoli bez znalostí, limitem jsou pouze bezpečnostní předpisy.

AR Aplikace pracovníkovi jednotlivé kroky (včetně potřebných informací) promítá v reálném čase přímo na cílovém zařízení, pracovník poté zobrazené kroky pouze replikuje. Alternativou jsou rovněž aplikace pracující se vzdálenou podporou pracovníka odborníkem, jenž skrze aplikaci pracovníka naviguje slovně i vizuálně - takové aplikace značně urychlují opravy drobnějších poruch a zvyšují efektivitu práce odborníků.

Obchodní a prezentační účely

Odladěný hotový produkt vytvořený ve virtuálním prostoru může být ve svém funkčním stavu jednoduše převeden na animaci, rozšířen o vizuální zvýraznění, popisky, akční prvky a další úpravy zvyšující názornost a informační hodnotu vizualizace. Tento typ vizualizací je zcela srozumitelný pro většinu i netechnického publika a může sloužit pro prezentaci vedení a zákazníkům, případně i pro marketingové účely. Prezentovat je obvykle možné prostřednictvím běžné obrazovky (PC, telefon, televize…) a virtuální i rozšířené reality.

Ilustrační obrázek - prezentace

Pro jaký účel chcete VR použít? Pomůžeme Vám.