Virtuální realita - to nejsou jen hry a zábava. V rámci virtuálních aplikací lze tvořit přesné digitální obrazy skutečných prostředí, a to jak existujících, tak připravovaných. Takováto digitální dvojčata reálného světa zanesená do VR prostoru umožňují velmi rychlý a efektivní způsob simulace a optimalizace procesů, levného prototypování nových produktů, tvorby pozičně i obecně zaměřených výukových a školících materiálů, postupů práce, i jako zdroj materiálů pro snadno pochopitelnou vizualizaci a propracovaně vypadající prezentaci výrobků a výrobního závodu společnosti.

Simulace a optimalizace procesů

Digitální simulace prováděné v digitálním dvojčeti skutečného prostoru, s digitálními dvojčaty používaných strojů, umožňují optimalizaci veškerých výrobních procesů. Nad digitálním modelem lze testovat efektivitu různého rozestavení, zásobení a řízení robotických pracovišť, lidí i strojů, detekovat kolize pohybujících se částí i provádět bezpečnostní testy při změnách provedených ve výrobní lince. Více informací zjistíte na produktových stránkách průmyslových simulací a profesních simulací, případně na blogu o simulacích.

Ilustrační obrázek výrobní linky

Virtuální prototypování

Při prvotním prototypování produktů není nutné vyvíjené výrobky draze, dlouze a složitě vyrábět. Modely výrobků lze otestovat v plně funkčním stavu, v propojení se skutečnými řídícími systémy ve virtuálním prostoru. Tím lze odhalit veškeré prvotní chyby, vyladit funkční procesy a do vývoje skutečných prototypů se pustit až v předvýrobních fázích výroby.

Ilustrační obrázek - prototypování

Zaučování a školení zaměstnanců

Prezentace a vizualizace ve virtuální realitě skrze VR brýle uživatele odřezávají od dění v reálném světě a tím si získávají jeho vyšší pozornost. Dále VR aplikace umožňují mnohem vyšší míru autentičnosti a interakce než je tomu v případě klasických médií. Toho lze využít při tvorbě materiálů pro zaučování a školení zaměstnanců hned v několika vertikálách:

  • Podrobné interaktivní představení jednotlivých pracovišť a postupů
  • Simulace poruch a krizových situací
  • Testy znalosti jednotlivých pracovišť a jejich prvků
  • Obecná školení - bezpečnost práce...

Takto vytvořené podrobné materiály podstatným způsobem zlevňují a zrychlují zaučování nových zaměstnanců na konkrétním pracovišti. Díky lepšímu vzdělání mají zaměstnanci vyšší jistotu při práci, snížené nebezpečí zranění i pravděpodobnosti způsobení škod.

Ilustrační obrázek - vzdělávání / školení

Inventář pracovního postupu

Udržbářské a opravárenské práce často vyžadují dodržení přesných postupů udávaných výrobcem. Tyto znalosti má obvykle pouze omezený počet pracovníků. Převod pracovních postupů do aplikace pracující s rozšířenou realitou umožňuje provádění základních operací komukoli bez znalostí, limitem jsou pouze bezpečnostní předpisy.

AR Aplikace pracovníkovi jednotlivé kroky (včetně potřebných informací) promítá v reálném čase přímo na cílovém zařízení, pracovník poté zobrazené kroky pouze replikuje. Alternativou jsou rovněž aplikace pracující se vzdálenou podporou pracovníka odborníkem, jenž skrze aplikaci pracovníka naviguje slovně i vizuálně - takové aplikace značně urychlují opravy drobnějších poruch a zvyšují efektivitu práce odborníků.

Obchodní a prezentační účely

Odladěný hotový produkt vytvořený ve virtuálním prostoru může být ve svém funkčním stavu jednoduše převeden na animaci, rozšířen o vizuální zvýraznění, popisky, akční prvky a další úpravy zvyšující názornost a informační hodnotu vizualizace. Tento typ vizualizací je zcela srozumitelný pro většinu i netechnického publika a může sloužit pro prezentaci vedení a zákazníkům, případně i pro marketingové účely. Prezentovat je obvykle možné prostřednictvím běžné obrazovky (PC, telefon, televize…) a virtuální i rozšířené reality.

Ilustrační obrázek - prezentace

Pro jaký účel chcete VR použít? Pomůžeme Vám.