Virtuální prohlídky

Přehled typů a technologických možností virtuálních a 3D prohlídek prostřednictvím VR, AR a běžných zařízení.

Co jsou virtuální prohlídky?

Virtuální prohlídka je interaktivní prezentace prostoru libovolné velikosti. Návštěvníkovi virtuální prohlídky je umožněn pohyb po prostoru buď volně, případně prostřednictvím připravených stanovišť. V každém místě je návštěvníkovi umožněn rozhled v zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně. Tím je dosahováno pocitu fyzické přítomnosti na prezentovaném místě.

Proč uvažovat nad virtuálními prohlídkami?

  • Návštěvnící virtuálních prohlídek získávají násobně lepší představu o prezentovaných prostorech než je tomu u klasických foto a video formátů
  • Virtuální prohlídky umožňují zpřístupnění fyzicky nepřístupných míst
  • Virtuální prohlídky umožňují dokonalou interaktivní prezentaci míst
  • Široká využitelnost v mnoha oborech - cestování, vzdělávání, marketing, dokumentace stavu v čase

Jak se tvoří generické interaktivní virtuální prohlídky?

Pro tvorbu generických interaktivních virtuálních prohlídek existuje množství specializovaných nástrojů. Tvorba spočívá v nasnímání prostoru klasickou nebo 360° kamerou a následným zpracováním a převedením snímků do 3D prostorového modelu. Ten se poté doplní o informační tagy s foto, video, textovým nebo webovým obsahem. V české republice je nejpoužívanějším řešením Matterport.

Kolik generické interaktivní virtuální prohlídky stojí?

Cena je odvislá zejména od velikosti prostoru. Jednoduché prostory do 50 m² začínají na 3300Kč + případné poplatky za extra služby. Některá řešení vyžadují platbu ročního poplatku za hostování a běh aplikace. Bližší představu o ceně získáte v interaktivní kalkulačce.

Jak se tvoří interaktivní virtuální prohlídky?

Vývoj interaktivních virtuálních prohlídek spočívá ve spojení 3D modelu prostoru (obvykle získaného fotogrammetrií) a XR rigu (komponenta prezentující chování a požadavky uživatele. Tento polotovar se posléze doplní o požadovanou funkcionalitou a interaktivnost. Vývoj probíhá v herním enginu s asistencí softwaru pro fotogrammetrii a 3D modelování.

Kolik interaktivní virtuální prohlídky stojí?

Cena závisí ne velikosti prostoru, kvalitativních nárocich, a požadované funkcionalitě. Vývoj zahrnuje vysoký podíl lidské práce a od jejího množství se odvíjí i konečná cena. Základní interaktivní aplikace startují na nízkých desítkách tisíc Kč.

Zjistit více

Jak se tvoří virtuální video prohlídky?

Virtuální prohlídky založené na bázi videa se tvoří s využitím kvalitní 360° kamery a následné editace ve video-editačním softwaru. Délka videí se volí co nejkratší při současném poskytnutí všech potřebných informací a vizuálů. Interaktivitu lze do videa přinést prostřednictvím aplikace video-přehrávače. Jeho vývoj a tvorba spadá do programátorských prací.

Kolik virtuální video prohlídky stojí?

Cena virtuálních video prohlídek se odvíjí od nákladů na scénář, tvorbu a editaci. Obvykle zahrnuje více natáčecích dnů. Dle pozorování na trhu je cena profesionální VR virtuálních video prohlídkek kolem 100 až 150 tisíc korun.

Kde lze virtuální prohlídky sledovat?

Dostupnost virtuálních prohlídek se odvíjí od druhu virtuální prohlídky.

  • Virtuální video prohlídky jsou dostupné pro většinu zařízení, a to prostřednictvím webu nebo aplikace.
  • Generické interaktivní virtuální prohlídky jsou dostupné pro většinu zařízení, a to opět prostřednictvím webu nebo aplikace.
  • Dostupnost interaktivních prohlídek v rámci zařízení i platformy je dle požadavku zákazníka.

Jaké virtuální prohlídky jsou nejvyhledávanější v České Republice?

Zabýváte se tvorbou virtuálních prohlídek?

V oblasti tvorby se věnuji plně přizpůsobitelným interaktivním prohlídkám, nicméně mám vazby i na firmy zabávající se tvorbou video a generických virtuálních prohlídek. Rád Vás v případě potřeby zdarma propojím.

Kontaktovat Vladimíra Přejít na přehled produktů