3D scan nemovitostí s Matterport - Kompletní Informace o technologii a práci s ní

3D scan nemovitostí s Matterport - Kompletní Informace o technologii a práci s ní Tagy: Technologie, 3D Scan, Matterport
| Publikováno dne

Poslední úprava dne

Technologie a zároveň platforma Matterport umožňuje převod fyzického prostoru nemovitosti do digitálního 3D realistického modelu vhodného pro virtuální prohlídku nemovitosti. Modely interiérů se tvoří s využitím 360° snímků obsahujících hloubková 3D data, prostor exteriéru je možné přidat pomocí 2D 360° snímků.

Matterport je užitečným pomocníkem v oblasti vizualizace nemovitostí za účelem jejich prezentace, prodeje, dokumentace a digitalizace. Tento článek je podrobným popisem technologie Matterport - jak funguje, jakým způsobem se digitální 3D modely tvoří, jakých kamer se k tomu využívá, jaké možnosti dané vizualizace nabízí a samozřejmě, k čemu všemu je to dobré.

1. Představení technologie Matterport

Technologie Matterport slouží pro převod fyzických interiérů nemovitostí zachycených prostřednictvím fotoaparátu nebo kamery do realistického, rozměrově přesného, 3D digitálního modelu. Tento proces se obecně nazývá 3D scanem nemovitostí.


Výsledný 3D scan může být finálním produktem pro účely prezentace, avšak i mezičlánkem pro další práci.

Mimo samotnou technologii umožňující snadné a přesné nafocení prostoru nemovitosti a jeho následné převedení do 3D prostorového modelu s využitím výpočetních operací běžících v cloudu, Matterport je i finální destinací pro konzumaci virtuálních prohlídek naskenovaných nemovitostí. Prohlídka je velmi podobná zobrazení ve službě Google Street View, nakonec, Matterport nabízí i nástroj pro publikování nafocených fotografií právě do této služby. Čím Matterport vůči Street View prezentacím vítězí, to je možnost mnohem bohatšího zobrazení (poznámky k objektům v prostoru a další výhody vycházející z užšího zaměření na scan nemovitostí, jako je automaticky generovaný půdorys, kompletní pohled na objekt, nebo snadnější pohyb nemovitostí).

Příklad prohlídky nemovitosti vytvořené pomocí Matterport

S pomocí Matterpoint je dnes naskenováno již více než 2 miliony nemovitostí díky čemuž společnost sídlící v Sunnyvale (Kalifornie, USA) vlastní celosvětově nejrozsáhlejší kolekci 3D modelů nemovitostí. Mimo sídlo, společnosti Matterport provozuje i dalších 5 poboček (San Francisco, Chicago, Kansas, Londýn a Singapur). Společnost byla založena v roce 2011 a k dnešnímu dni zaměstnává přes 250 zaměstnanců pracujících na rozvoji, podpoře a prodeji Matterport produktu.

Avšak nemějte strach, že budete muset komunikovat se zahraniční centrálou Matterport - v případě zájmu se můžete obrátit na oficiálního českého prodejce Matterport technologií, a to společnost SMAR prostřednictvím webu https://www.matterport.partners/. Mimo jiné na daném webu naleznete i ukázky virtuálních prohlídek Matterport z českého prostředí.

2. Funkce v Matterport vizualizacích

Matterport nabízí řadu zabudovaných funkcí umožňujících téměř dokonalou prezentaci jakékoliv nemovitosti. V případě, kdy by nativní funkce nedostačovaly, lze vizualizace Matterport rozšířit o libovolnou funkcionalitu prostřednictvím nástrojů pro vývojáře.

2.1 Nativní zobrazení

3D modely naskenovaných a zpracovaných nemovitostí vytvořených s využitím technologie Matterport lze prohlížet zcela nativně, a to prostřednictvím webového prohlížeče.

Podporován je mobilní i počítačový web, a to v plně uživatelsky přívětivé podobě. Samozřejmostí je i podpora webVR technologie pro prohlížení digitálních verzí nemovitostí ve virtuální realitě skrze cardboard nebo samostatný VR headset.

2.2 Možnost měření rozměrů

3D skeny nemovitostí disponují vysokou rozměrovou přesností a kvalitou vyobrazení. Aktuálně nejpřesnější kamera pro snímání, Leica BLK360 využívající LIDAR, snímá prostor s rozměrovou nepřesností pod 0.1%, což znamená maximální odchylku 10mm na 10m délky. Profesionální kamery poté měří s odchylkou do 1%, běžné kamery mohou dosahovat odchylky 4-8%. Přitom i 92% přesnost je v rámci obecné prezentace nemovitosti ve většině případů zcela dostačující.

Díky vysoké rozměrové přesnosti vyobrazených modelů mohou vizualizace nabízet i funkci pravítka, které je vizuálně zpracováno metodou “rozšířené reality” uvnitř virtuálního 3D prostoru. Ovládání je jednoduché, velmi podobné funkci měření délek uvnitř moderních Apple telefonů - kliknete na počáteční a koncový bod, načež vám aplikace ukáže vzdálenost mezi danými body.

2.3 Automaticky generované pohledy

Součástí 3D scanu nemovitostí mohou být i 3 nové a velmi užitečné automaticky vygenerované pohledy:

 • Foto Půdorys - pohled na členění nemovitosti shora. V rámci Matterport vizualizace je začleněno i rozvržení stávajícího nábytku. Půdorys funguje pouze v režimu zobrazení, není možné v něm používat rozšiřujících funkcí jako je měření délek.
 • Klasický půdorys - Technologie Matterport umožňuje vygenerování klasických černobílých půdorysů s vloženými rozměry a názvy místností. Tato služba je dostupná pro scany provedené s vybranými kamerami s vyšší rozměrovou přesností. Příklad automaticky vygenerovaného klasického půdorysu je dostupný zde.
 • Domeček pro panenky - Vizualizace na způsob domečku pro panenky (dollhouse) je typ zobrazení, kdy vyobrazené nemovitosti schází vnější stěna právě z té strany, ze které se na nemovitost díváme. Domeček je přitom jakkoliv otočitelný, a to ve vodorovné i svislé ose. Stejně jako foto půdorys tento typ zobrazení slouží pouze pro účely zobrazení.
  Vizualizace nemovitosti na způsob domečku pro panenky

2.4 Zvýrazněná místa v rámci nemovitostí

Některá místa mohou být v nemovitosti zajímavější než jiná, právě pro zvýraznění takových existuje funkce zvýraznění (highlights). Jejich zobrazení je ve formě mini náhledů ve spodní části obrazovky, podobně jako YouTube nabízí doporučená videa. Kliknutím na náhled zvýrazněného místa se na dané místo přesunete. Blok zvýrazněných míst lze zobrazit i skrýt pomocí šipky v levé spodní části obrazovky, uvnitř černě zvýrazněného boxíku. Tato funkce není součástí všech vizualizací.

2.5 Popisy místností

Popis místností umožňuje snadné označení jednotlivých místností v rámci nemovitosti.

2.6 Multimediální info body objektů Mattertags

Matterport 3D vizualizace umožňují otagování objektů v prostoru informačními body s přidruženými boxy, které jsou zobrazeny na efekt najetí myši, ukazatele VR, nebo doteku prstu na mattertag. Informační box umožňuje zobrazení textových, hypertextových, obrazových, video i audio datových souborů. Videa načítaná prostřednictvím služby YouTube se v boxu mohou spouštět automaticky.

Multimediální popisy umožňují ukotvení veškerého užitečného informačního obsahu ke každému objektu, a to takovým způsobem, který neruší a přesto je velice snadno dostupný. Jedná se o skvělý způsob prezentace výbavy uvnitř objektů (kvalitní matrace a rošt postele, rychlost internetu, funkce autorádia při virtuální prohlídce vozu a pdobně)

2.7 Místa vně nemovitosti

Realistická vizualizace vnitřního prostoru je jen polovinou toho, co zákazníka zajímá. Nedílnou součástí zájmu zákazníků je i vnější vzhled nemovitostí. Ten je možné do vizualizací zahrnout dodatečnými 3D skeny, a to ve formě 2D 360° fotografií pořízených vně nemovitosti. Uživatel virtuální prohlídky se poté může mezi viditelným lokalizačním bodem uvnitř a vně nemovitosti volně přepínat.

2.8 Automatická prezentace

Funkce automatické prezentace automaticky provází uživatele modelem nemovitosti, a to tím způsobem, že postupně navštěvuje jednotlivá nasnímaná místa v rámci nemovitosti a zároveň se různě otáčí pro zobrazení všech zákoutí. Po uživateli v tomto módu není vyžadována žádná interakce.

Funkce automatické prezentace není součástí všech 3D scanů.

2.9 Odstranění nechtěných scanů

Říká se, že modely nemovitostí pro účely prezentace vytvořené metodou 3D skenování jsou formou, kdy uživatel sám vidí to co chce namísto toho, co je mu předkládáno. Tohle je pravdou jen částečně. Mimo samotnou volbu bodů, z kterých je foceno, a z toho vycházejících závislostí, tvůrce 3D scanu má možnost i vyjmutí určitých aktivních vizualizačních bodů z finálního modelu.

2.10 Snadné ovládání

Technologie Matterport je vytvořena s ohledem na jednoduchost, a to v rámci konzumace i tvorby 3D realizací. Přímé zaměření na nemovitosti poté definuje úzce zaměřené automatizované funkce i možnosti, u kterých je z povahy věci jasná funkce i použití. Ve výsledku je vše zcela intuitivní a prohlídku i tvorbu zvládne i poměrně málo počítačově / elektronicky gramotný uživatel.

2.11 Export modelu nemovitosti

Samotná vizualizace, leč doplněna o mnoho informací, je vhodná pro účely prezentace aktuálního stavu dané nemovitosti. Se samotnými modely se dá nicméně pracovat více, a to na individuální bázi. Pro to Matterport umožňuje export vygenerovaných 3D modelů (bez dodatečných informací) ve formátu BIM importovatelným do softwaru Autocad Revit, 3ds Max, ReCap a dalších BIM nástrojů.

Standardem je i export pořízených 3D snímků do služby Google Street View.

3. Oblasti použití Matterport vizualizací

Hlavním zaměřením technologie Matterport je věrohodnotný převod fyzického prostoru do digitálního 3D modelu. Ačkoliv výsledný produkt je vždy realistickým 3D scanem nemovitosti, jeho využití se může napříč obory lišit.

Zde je seznam vlastností, z nichž jednotlivá využití 3D scanu vycházejí:

 • Tvorba 3D scanu nemovitosti je velice jednoduchá
 • 3D scan nemovitosti zachycuje kompletní 360° pohled, nejen určitou výseč, a tím umožňuje lepší představu o skutečném stavu nemovitosti
 • 3D scan je obtížnější falzifikovat, než je tomu u běžných fotografií
 • 3D scan umožňuje snadnou orientaci díky jasnému přiřazení fotografií k místu jejich pořízení
 • Technologii Matterport lze použít i k jednoduchému převedení fyzických objektů do 3D modelů pro další zpracování ve specializovaných programech

3.1 Prezentace nemovitostí pro nespočet použití

Foto a video dokumentace nemovitostí je nezbytná pro doložení jejího aktuálního stavu téměř ve všech oborech, zejména:

 • Při nabídce nemovitosti k pronájmu a prodeji
 • Při dokládání stavu nemovitosti pojišťovně při přípravě smlouvy a řešení škodných událostí
 • Pro reportování postupu práce na stavbě zákazníkovi
 • Při tvorbě virtuální prohlídky za účelem prezentace a propagace firmy

Dokumentace ve formě scanu posouvá veškerá zmíněná použití o kus dále, a to navoděním realističtějšího pocitu z prezentace, 100% názornosti, bonusových funkcí i jednodušší orientací v prostoru a jeho vybavení. Pomocí infobodů lze navíc poskytovat detailní informace o jakémkoli objektu ve vyobrazeném prostoru.

Výsledkem je úspora času plynoucí z jasné vizualizace, možnosti ověření jednotlivých parametrů z 3D modelu namísto potřeby navštívit skutečný prostor, i eliminace chyb plynoucích z nedostatečné dokumentace nemovitosti.

3.2 3D scan nemovitosti jako součást prezentace produktu

Součástí scanu nemovitosti je i digitální obraz všech produktů, které se v jejích útrobách nacházejí. Této vlastnosti lze využít pro digitalizaci produktů, jako jsou automobily, stroje i spotřební zboží. Možnosti pohledu na jednotlivé produkty jsou určeny umístěním kamery, kterou vlivem jejich kompaktních rozměrů lze umístit téměř kamkoliv - interiér vozu, zavazadlový prostor, motorový prostor…). Doplňkové info body umožňují propojení jednotlivých komponent s jakoukoliv vlastní nebo externí textovou, foto, audio i video dokumentací dostupnou na internetu.

3.3 3D digitalizovaný prostor provozovny pro vzdálené zaučení nových zaměstnanců

Zaučení nových zaměstnanců je běžně zdlouhavý a drahý proces. S využitím digitalizovaného 3D prostoru firmy lze doslova přenést veškeré potřebné informace, jež zaměstnanec nabíraný na konkrétní pozici potřebuje znát, do jeho elektronického zařízení, a tím mu vzdáleně umožnit interaktivní studium v autentických prostorách firmy. Prostřednictvím telefonu, počítače, nebo VR headsetu si zaměstnanec může v klidu projít celou provozovnu, vnitřně si vytvořit pomůcky pro zapamatování polohy jednotlivého sortimentu, osvojit ovládací prvky stroje a pracoviště, i projít únikové cesty pro případ vyhlášené evakuace.

3.4 3D model nemovitosti jako interaktivní inventář vybavení

3D scan nemovitosti s doplněnými Infobody obsahujícími provozní informace a materiály vztahující se k jednotlivým zařízením může sloužit jako jednoduchý digitální inventář vybavení společnosti. Jde o analogii metody, kdy se fyzické zařízení značkují QR kódy odkazující na materiály k danému zařízení, jako je plán údržby, bezpečnostní předpisy, nebo provozní a technické parametry. Informace zobrazované pod infobody, podobně jako QR kódy, lze propojit s databází a tím udržovat veškerá data mezi fyzickým, digitálním i databázovým vyobrazením vybavení společnosti synchronizovaný.

3.5 Převod nemovitosti do 3D modelu pro potřeby dalšího použití

Cloudově vyrenderované 3D modely nemovitostí vytvořené s použitím technologie Matterport 3d scan lze mimo publikace a sdílení i exportovat do OBJ souborů, jednoduše importovat do stavařských nástrojů Autocad, jako je například Revit, 3ds Max, nebo ReCap a dalších softwarů podporujících BIM modely, i exportovat pro použití v Google Street View.

Jednorázovou investici do tvorby 3D scanu nemovitosti lze tedy zužitkovat pro nespočet dalších použití.

3.6 Generování nových pohledů na nemovitost

Půdorys je základním výkresem ve výkresové dokumentaci, leč v případě starších staveb již mnohdy chybí. Naskenování nemovitosti s využitím technologie Matterport a správné kamery pro snímání umožňuje automatické vygenerování půdorysu (a dalších 3D pohledů na vnitřní prostor nemovitosti) bez potřeby zdlouhavého měření a kreslení půdorysu ručně.

3.7 Využití modelu domácnosti v specializovaných aplikacích

Matterport vizualizace umožňují prostřednictvím nástrojů pro vývojáře široké možnosti adaptace a rozšíření. Může se jednat o propojení s akčními prvky webu, na kterém je vizualizace vložena, avšak i zobrazení různých informací a vykonávání akcí na základě provedených pohybů a interakcí uživatele v daném virtuálním prostoru. Jednotlivé komponenty uvnitř digitálního obrazu nemovitosti mohou být propojeny i s jejich fyzickými dvojníky připojenými k internetu (IOT komponenty), čímž je dosaženo možnosti plného řízení skutečných zařízení prostřednictvím akcí vykonaných v 3D modelu (tzv. Smart home / office / company).

4. Tvorba 3D prezentace nemovitosti s Matterport

3D scan nemovitostí s technologií Matterport je velice jednoduchý a zvládne jej běžný uživatel elektronických zařízení.

První zkušenost s 3D scanem a tvorbou modelu nemovitosti s využitím Matterport

4.1 Spuštění aplikace Matterport

Aplikace Matterport pro chytré telefony a tablety je nezbytným a zároveň řídícím členem pro 3D scan nemovitostí. Daná aplikace prostřednictvím wifi spojení s kamerou pro 3D scan nejen že řídí celý proces 3D scanu, ale zároveň i ukazuje aktuální 3D naskenovaný model nemovitosti, hlásí případné chyby a umožňuje odeslat provedený scan ke zpracování na serverech Matterport.

Aplikace Matterport je k dispozici pro mobilní zařízení značky Apple, i OS Android.

V aplikaci vytvoříme nový projekt (new job), doplníme pár základních informací a pustíme se do procesu focení.

4.2 Provedení 3D scanu nemovitosti

Scan nemovitosti probíhá způsobem focení prostoru prostřednictvím podporované kamery propojené se spuštěnou aplikací Matterport. Propojení je přímé při použití hlavní kamery telefonu, případně prostřednictvím wifi v případě použití externího zařízení pro 3D scan. Seznam podporovaných zařízení je v kapitole 5 - Podporované kamery.

3D scan nemovitosti začíná prvním snímkem. Ten může být pořízen z téměř jakéhokoliv místa. Matterport nemá pravidla pro volbu prvního ani dalších umístění kamery, polohu jednotlivých focení si je schopen odvodit na základě prostoru. Je třeba však volit daná umístění s rozmyslem, poněvadž každé umístění kamery je následně i místem, kterým je uživateli virtuální prohlídky umožněno se pohybovat. Pokud jednotlivá místa zvolíte příliš vzdálená od sebe, případně něco v prostoru se změní (například zavřené dveře) aplikace vás upozorní. I přesto je správná lokace umístění kamer důležitá - zvyšuje plynulost virtuální prohlídky a snižuje počet potřebných lokací, z nichž je scan potřeba provést pro dosažení bezchybného 3D modelu. Zejména při zobrazení ve VR je pro dosažení co nejvyšší autentičnosti velmi důležité i nastavení snímací výšky kamery.

Samotný scan funguje tím způsobem, že umístíte zařízení pro fotografování na zvoleném místě a následně se postavíte mimo zorné pole fotoaparátu. Start snímání 360° prostoru kolem kamery se aktivuje prostřednictvím aplikace v telefonu. Jakmile je snímek dokončen, aplikace vás upozorní na dokončení požadavku a ukáže hrubou aktuální 3D vizualizaci. Poté v závislosti na potřebě kameru posunute a provedete scan z dalšího vnitřních míst, případně doplníte skenování o pár 360° pohledů (již v režimu bez hloubkových dat) vně nemovitosti a scan nemovitosti označíte za dokončený.

4.3 Zpracování 3D modelu nemovitosti

V aplikaci telefonu je dostupný hrubý model 3D scanu nemovitosti. Čistý a vizuálně dokonalý model se získá odesláním nafocených materiálů ke zpracování, které probíhá v Matterport cloudu. Čas zpracování je odvislý od počtu snímků a obvykle zabere vyšší jednotky hodin. Jakmile je dokončen, odesílatel dat je upozorněn prostřednictvím emailu.

Do zpracovaného 3D modelu nemovitosti je v této fázi možné přidávat různé informace (název a informace o místnost a objektech uvnitř) a zpětně vytvořený model upravovat (smazat některý scan, například zachycující opomenutý nepořádek), a to jednoduše přímo prostřednictvím webového rozhraní Matterport.

Jakmile je 3D scan kompletní, lze jej snadno publikovat na webu, případně vyexportovat pro import do specializovaných softwarů.

5. Podporované kamery a zařízen

Matterport umožňuje tvorbu 3D modelů jak pouze s využitím samotné kamery zařízení telefonu nebo tabletu, tak i s použitím 360° kamer nebo specializovaných zařízení. Od použitého zařízení se odvíjí i podporované funkce v Matterport vizualizacích. V současné době je nezbytné ve všech případech používat zařízení značky Apple, nicméně aplikace pro Android je již ve vývoji.

Podporované kamery pro použití s Matterport. Zleva: Příklad 3 360° kamer, kamera Pro2, kamera Leica

5.1 Hlavní kamera mobilního zařízení

Aktuálně podporovanými mobilními zařízeními jsou zařízení Apple, a to jmenovitě Apple iPhone 6 a vyšší, a Apple iPad Air 2 a vyšší. Použití mobilního telefonu pro 3D scan je vhodné maximálně pro zachycení 3D modelu samostatné místnosti, případně jiného malého prostoru. Pro takto pořízené 3D scany navíc není možné využívat veškeré funkce Matterport vizualizací, jako je například tvorba pohledu na jednotlivá patra. Navíc díky absenci podpory Matterpak TM není možné tyto modely exportovat pro práci s nimi v konstruktérských a stavařských programech.

5.2 360° kamery

Externí 360° kamery vlivem focení 360° snímků na 1 záblesk jsou oproti skenu z mobilního telefonu podstatným zrychlením a zjednodušením celého procesu skenování. Ceny 360° kamer startují kolem 10 000 kč, přičemž od kvality kamery je odvislá kvalita výsledného skenu prostoru i přesnost snímání (běžně 92-96%). Snímky z 360° kamer nemají rovněž podporu pro Matterpak TM.

5.3 Kamera Pro2

Kamera Pro2, vyrobená společnosti Matterport je původně první podporovanou kamerou a zároveň i zlatým standardem pro vytváření 3D scanů nemovitostí s technologií Matterport.

 • Scany pořízené kamerou Pro2 mají plnou podpora všech služeb Matterport
 • Přesnost naskenovaných rozměrů: 99%
 • Rychlost měření: 20 sekund / snímek
 • Maximální vzdálenost mezi skenovacími místy: 4,5m
 • Rozlišení 134,2 MP
 • Fotografie ve 4k (8092px x 4552px)
 • Záběr 360° horizontálně, 300° vertikálně
 • Překvapivá rozměrová přesnost skenování na zařízení bez lidaru
 • Cena 80 000 Kč (v závislosti na kurzu koruny)

Poznámka: Koncem roku 2020 je očekávána 3. generace kamery Pro.


5.4 Kamera Pro3


5.5 Kamera Leica BLK360

Kamera Leica je určena pro potřeby přesného snímání rozsáhlých a venkovních prostor. Kamera pracuje s LIDAR (laserově) založeným měřením.

 • Scany pořízené kamerou mají plnou podpora všech služeb Matterport
 • Přesnost rozměrů: 99,9%
 • Rozlišení 150 MP
 • Fotografie v rozlišení 2K
 • Cena kamery 450 000 Kč (v závislosti na kurzu koruny)

6. Analytika v Matterport

Matterport poskytuje základní analytika vážící se k zobrazení Matterport vizualizací. Jmenovitě:

 • Počet impresí (počet načtení přehrávače Matterport v prohlížeči)
 • Počet návštěv (Návštěva je započítána v moment kliknutí na tlačítko play v načteném přehrávači Matterport)
 • Počet unikátních uživatelů (Počet uživatelů, kteří klikli na tlačítko play)

Tato data je možná zobrazovat s filtry posledních 7 / 30 dnů a celá doba.

Pro získání komplexnějších analytik (čas prohlídky, heatmapy a jiné) je potřeba individuální implementace analytických nástrojů skrze nástroje pro vývojáře.

7. Nástroje pro vývojáře

Produkty vytvořené s použitím technologií Matterport jsou otevřeny pro individuální úpravy, modifikace a propojení dle požadavků zákazníků, a to prostřednictvím sad API a SDK.

Modifikace mohou zahrnovat:

 • Úpravy chování a vizualizace na základě pohybu a interakce uživatele v rámci nasnímaného prostoru
 • Propojení zařízení uvnitř modelu se skutečnými zařízeními připojenými k internetu (IOT - internet věcí)
 • Pokročilá implementace v rámci webu a aplikací zahrnující přímé propojení prvků
 • Úpravy polohy, informací a vlastností info tagů v prostoru

A mnoho dalších použití limitovaných jen možnostmi poskytnutých sad a materiálů.

8. Rozšíření prohlídek Matterport

8.1 Virtual home staging

Virtual staging v prohlídkách Matterport se nejprve objevil ve spojení s britskou firmou VRPM, která má v této oblasti s Matterport uzavřené partnetství.

Vyjma VRPM je virtual staging v Matterport možné provádět například i s CAPTUR3D.

8.2 Live Chat

Propojení live chatu (videa) s virtuální prohlídkou Matterport umožňuje osobní komunikaci zájemce a prodávajícího / zprostředkovatele prodeje při virtuální prohlídce nemovitosti. Volit lze hned z několika řešení:

9. Cena technologie

Služba Matterport funguje na bázi měsíčního předplatného. Aktuálně jsou k dispozici 4 balíčky, lišící se funkcemi, podporovanými zařízeními, maximálním počtem aktivních míst i počtem správců, kteří daný balíček mohou využívat.

Nejběžnější balíček podporující veškeré služby a kamery, nabízejících 25 aktivních míst a správu až 5-ti uživateli přijde na 62 eur měsíčně.

Kompletní ceník je dostupný na prodejní stránce Matterport a poté detailně, včetně rozšiřujících samostatně účtovaných služeb (export do StreetView, extra půdorys...) v ceníku Matterport. V rámci České republiky se lze obrátit na oficiálního prodejce Matterport technologií a služeb - společnost SMAR.

10. Vlastnictví 3D prezentací

Veškeré 3D prezentace nemovitostí vytvořených s Matterport jsou hostovány na serverech Amazonu (AWS) por správou Matterport, a to na území US a Evropy. 3D prohlídky běží uvnitř přehrávače provozovaného a vyvíjeného opět společností Matterport - Matterport drží všechny aspekty běhu technologie.

Důležité vědět:

 • Možnost vlastního hostingu? Není podporována
 • Přehrávač prohlídek bez brandu / s jiným brandem než Matterport? Není podporováno
 • Možnost volby lokace uložených dat vázaných k prohlídce? Není podporováno

Body výše uvedené jsou velkými nevýhodami, viz následující rozbor:

 1. Nucený hosting v Matterport

  Běh vlastní technologie z hostingu, nad nímž má daný provozovatel plnou kontrolu je z pohledu klienta sporným řešením. Ze strany Matterport je tato podmínka logická - jde o účtovanou službu (stabilní zdroj příjmů pro společnost) a současně zjednodušení správy vedoucí k redukci nákladů (není třeba řešit problémy s neoptimálním během na různých uložištích, řešit aktualizace na mnoha místech, kompatibilitu jednotlivých verzí a podobně).

  Z pohledu zákazníka je to již méně veselé. Zákazník je tímto odkázán být pronajímatelem namísto vlastníkem modelu. Pronajmutí je na dobu určitou (po dobu placení hostingu společnosti Matterport). Tohle je klíčové zejména tehdy, kdy 3D scany nemovitosti nemá vlastník pod vlastním Matterport účtem (který nabízí hosting až pro 5 aktivních modelů zdarma), nýbrž modely jsou drženy entitou 3. strany, která daný scan prováděla. Tato entita platí měsíční poplatky v závislosti na počtu aktivních modelů a pokud daný poplatek nezaplatí, všechny jí zpracované modely přejdou do stavu nedostupnosti.

  Riziko ztráty nedostupnosti naskenovaného modelu s Matterport vlivem platební neschopnosti zpracovatele naštěstí může být snadno eliminováno, a to převodem modelu z účtu zpracovatele na vlastní účet Matterport (účet zdarma nabízí hosting pro 1 aktivní model). Mimo bezpečí, zákazník získá i finanční úsporu až 1000kč/rok. Toto řešení doporučujeme zejména pro dlouhodobě plánované držení aktivních modelů

  Matterport tvrdí, že díky vlastnímu hostování všech prohlídek má možnost zpětné aktualizace všech vytvořených prohlídek v případě příchodu nových funkcí. Tento bod je sporný, může jít o výhodu (při příchodu žádaných funkcí) i nevýhodu (při příchodu nežádaných funkcí a zásahů, které naruší plynulý běh aplikace). V obou případech se výsledný produkt (který zákazník zakoupil) a jeho bezchybný běh může v průběhu času měnit, a to bez nutnosti jakéhokoli schválení ze strany zákazníka.

  Z technologického pohledu a principu fungování prohlížečů mohou vlivem hostingu v Matterport (a zobrazení na webu prostřednictvím elementu iframe / embed) vznikat v určitých případech i problémy se zvukem a dalšími médii doplněným do prohlídek (například vlivem CORS limitací)

  Poslední zmínění hodnou informací je fakt, že hosting 3. stranou může být proti regulím větších a datově citlivých organizací, viz bod 3.

 2. Nucený Matterport brand

  Vlastní / žádný brand (logo) v rámci produktů a prezentací na webu je záležitostí, kterou zejména větší klienti často vyžadují. Bohužel, ani tohle Matterport neumožňuje. Nejde přitom o žádnou technickou překážku (implementace je otázkou maximálně jednoho dne), důvod je prostý - aktuální prioritou pro Matterport je Brandawarness (zvyšování povědomí o řešení Matterport) prostřednictvím modelů. To je nyní v oblasti brandingu nad zájmy zákazníků.

 3. Nucená správa dat na serverech Matterport

  Všechna data i zpracování modelů probíhají na serverech Matterport a neexistuje možnost lokálního deploymentu. Jedinou možností hostingu a běhu offline prohlídek modelů je použití aplikace 3D Showcase. To nicméně neřeší problém...

  Bezpečnostně orientované instituce, avšak i mnoho běžných (zejména evropských) společností vyžaduje mít kontrolu a informaci o nakládání s jejich daty (modely nemovitostí a materiály pro jejich vytvoření). To logicky z principu fungování Matterport není aplikovatelné.

11. Podpora na inzertních portálech

Přehrávač prezentace Matterport.com lze prostřednictvím volně vložit na jakýkoliv web umožňující vkládání iframe / embed elementů nebo správu obsahu v html formátu. V případě, že tato možnost neexistuje, je vždy možné vložit link na danou vizualizaci do popisu nabídky produktu / nemovitosti.

Nativní podpora vizualizací v Matterport existuje například na největším realitním portále v ČR - serveru sreality.cz. Dále ji můžeme najít na serveru reality.idnes, topreality nebo nehnutelnosti.sk.

-----

Zaujalo Vás řešení od Matterport a rádi by jste jej použili pro převod vaší nemovitosti do digitální podoby? Pokud se do scanu nehodláte pustit sami, objednejte si jej prostřednictvím služby pro 3D scan nemovitosti.

-----

Líbí se Vám Matterport, avšak rádi by jste se podívali i na další dostupná řešení 3D prohlídek? Zde jsou alternativy. A zde obecný návod, jak si vyvinout řešení vlastní.