XR a průmysl 4.0 | Proč je duležitý?

XR a průmysl 4.0 | Proč je duležitý? Tagy: Technologie
| Publikováno dne

Evropa stárne a vymírá. S klesajícím poměrem ekonomicky aktivních lidí vůči seniorům je neslučitelná ekonomicky přívětivá budoucnost. Oprostíme-li se od ekonomických teorií založených na nekonečném tištění peněz a dani formou inflace, jež ani ve slabých zemích s vlastní měnou nemůže fungovat, jediným modelem prosperující budoucnosti je realokace lidí v rámci urychleného přechodu na průmysl 4.0. Virtuální realita má schopnost s tím pomoci.

Automatizace a optimalizace jako nutnost

Automatizace procesů v administrativě i výrobě formou IT softwaru a číslicově řízených strojů (CNC) je standardem, bez kterého by většina podniků již dnes existovat nemohla. Právě automatizace dílčích procesů je dobrým startem pro pokročilejší automatizaci na úrovni celků i celých výrobních závodů zabývajících se sériovou výrobou.

Repetitivní činnost lidí na úrovni jednotlivých kroků výrobní linky s sebou nenese žádnou přidanou hodnotu. Uvážíme-li náhradu těchto lidí automatizací, získáme obrovskou hodnotu sociálních a ekonomických benefitů.

  • Dostatek lidí v produktivním věku pro práci v sociálních službách a odvětvích, kde je lidský kontakt příjemný, né-li nezbytný
  • Snížení nákladů na výrobu
  • Díky automatizaci získáme zvýšenou efektivitu a produktivitu vedoucí k nárustu bohatství (HDP), díky kterému bude možné spolufinancovat bod 1

Kde začít?

Každý krok ve výrobním procesu lze finančně vyčíslit. Stejně tak cenu a hodnotu automatizace nebo optimalizace takového kroku. S automatizací se začíná tam, kde je její přínos finančně nejvýnosnější.

Automatizace, optimalizace a změny ve výrobním procesu lze simulovat, testovat a validovat virtuálně, viz sekce virtuální simulace fyzických procesů. Tímto postupem se sníží čas nezbytný pro přestavbu výrobní linky, její optimalizaci a především míry pravděpodobnosti systémových problémů. K virtuálním simulacím se využívá skutečných modelů a řízení skutečnými řídícími systémy. Vyjma dílčích jednotek lze simulovat i vzájemnou interakci zdrojů, zařízení a logistiky na úrovni celých linek a podniků.

Pokročilé metody řízení a automatizované výroby vyžadují zvýšenou kvalifikaci pro údržbu takových linek. Jakýkoli výpadek s sebou nese obří ekonomické dopady. Efektivním opatřením pro rychlou údržbu a drobné opravy je využívání řešení pro vzdálenou asistenci. Namísto držení odborníků v každém výrobním závodě, odborníci jsou agregovaní na centrále a dostupní pro vzdálenou navigaci jakéhokoli pracovníka řešícího určitý problém v jakémkoli závodě kdekoli na světě.

Proč my?

Virtuální realita, to nejsou jen hry a virtuální prohlídky. Virtuální a rozšířená realita má ohromný přínos v mnoha oborech. Naším cílem je zaměření se na VR a AR, která dává ekonomický a sociální smysl.

  • Blog
  • XR a průmysl 4.0 | Proč je duležitý?
Sdílení: