Průmyslové simulace ve virtuální realitě

Digitální technologie umožňují testování skutečných strojů, řídících systémů a pracovních mechanismů ve virtuálním prostoru. Virtuální simulace přináší efektivní trénování AI systémů, běh virtuálních testů i obří rozsah možností při návrhu a optimalizaci pracovních dílců a celků.

Cokoli ve virtuální realitě

Virtuální, rozšířená a mixovaná realita (XR) umožňuje zhmotnění jakékoli prostorové myšlenky. XR aplikace přináší efektivní - realitě blízké - vizualizace a simulace ve fyickém světě uživatelsky nepřívětivých, finančně nákladných či rovnou nemožných zážitků a procesů.

Katalogy ve virtuální realitě

Moderní způsob interaktivní prezentace produktů v přirozené velikosti a prostředí.

Kultura ve virtuální realitě

Umožnětě lidem zažít kulturní zážitky z jakéhokoli místa planety. Díky virtuální realitě lidé již nechodí za kulturou - právě naopak - kultura chodí k lidem.