Není otázkou zda optimalizovat, ale kdy, s kým a za pomoci jakého řešení.

Simulace a optimalizace procesů

Simulace výrovních postupů a celků v digitálním prostoru dopomáhají ověřit a zefektivnit proces výroby bez nutnosti zastavení linky a práce na ní. Současné stroje jsou stále z větší části řízeny počítačovými programy a pro jejich úspěšný návrh a uvedení do provozu je vyžadována spolupráce více oborů.

Digitální simulace prováděné v digitálním dvojčeti skutečného prostoru, s digitálními dvojčaty používaných strojů, umožňují optimalizaci veškerých výrobních procesů. Nad digitálním modelem lze testovat efektivitu různého rozestavení, zásobení a řízení robotických pracovišť, lidí i strojů, detekovat kolize pohybujících se částí i provádět bezpečnostní testy při změnách provedených ve výrobní lince. Více informací zjistíte na stránce věnované softwaru Prespective.

Ilustrační obrázek výrobní linky

Vzdálená asistence při opravách a údržbě

Aplikace pro vzdálenou asistenci pracovníkům jsou evolučním postupem mobilní komunikace. Přidanou hodnotou je připojení živého videa umožňujícího zakreslování poznámek ve stylu elektronické tužky.

Komunikace prováděná pomocí aplikací vzdálené asistence je oproti běžnému způsobu efektivnější ve formě rychlosti i názornosti.

Ukázka obecného využití vzdálené asistence

Zaučování a školení zaměstnanců

Prezentace a vizualizace ve virtuální realitě skrze VR brýle uživatele odřezávají od dění v reálném světě a tím si získávají jeho vyšší pozornost. Dále VR aplikace umožňují mnohem vyšší míru autentičnosti a interakce než je tomu v případě klasických médií. Díky tomu je možné předat důležité poznatky, informace i zkušenosti pracovníkům rychleji. Další výhodou je částečné nahrazení nutnosti fyzických strojů, díky čemuž je možné trénovat více zaměstnanců v témže čase.

Pro více informací navštivte sekci Využití XR ve vzdělávání.

Ilustrační obrázek - vzdělávání / školení

Navigace a řízení zboží a lidí v rámci skladu

Rozšířená realita může zefektivňovat navigaci pracovníků v rámci skladu a zároveň řízení skladových zásob. Na základě požadavku o konkrétní zboží může být pracovník pmocí AR brýlí / hodinek vizuálně navigován k danému produktu, jež je zároveň při převzetí automaticky oscanován čočkou AR brýlí a odeslán do softwaru mapující pohyb objednávek a stav skladových zásob.

Pro jaký účel chcete VR použít? Pomůžeme Vám.