Představení XR simulací

Co jsou virtuální simulace?

Představte si vývoj nového dílčího produktu nebo i návrh kompletní linky závodu včetně logistiky zásobování. Máte 3D model a výrobní dokumentaci sestavy definující rozměry, navržený design práce zařízení i oveření bezkolizních stavů při práci stroje. Zbývá to zásadní - přivést daný stroj k životu, a to jeho zařazením do poslouopností prací výrobní linky, napojením na řídící systém a sladěním procesů se zbytkem operací ve výrobním procesu. Fyzické testování je z mnoha důvodů neefektivní, alternativou může být odladění veškerých procesů virtuálně.

Virtulní simulace simulují události a chování komponent v reálném světě. Využívá se skutečných řídících systémů, modelů i reflektování fyzikálních pravidel. Jediný rozdíl je v prostředí - namísto skutečnosti vše běží virtuálně.

Obecný software na obecné problémy

Každá společnost je jedinečná, jakožto i její produkty a výrobní postupy. Specializované softwary, pokud existují, v mnoha ohledech nemusí stačit potřebám dané společnosti a vývoj řešení na míru je nesmírně nákladný. Efektivní cestou je využívání obecně laděných herních enginů se specializovanými obecně-designovaými nástavbami pro konkrétní oblast využití.

Příkladem takového propojení je herní engine Unity s rozšířením Prespective. Vyjma ověření funkčnosti, bezkolizních stavů a efektivního prototypování, výstupem provedených simulací je i materiál vhodný pro prezentační a marketingové účely.

Inspirativní čtení

Ukázka - simulace výrobní linky s Prespective