Unity MARS jakožto řešení pro inteligentní rozšířenou a mixovanou realitu - co přináší?

Unity MARS jakožto řešení pro inteligentní rozšířenou a mixovanou realitu - co přináší? Tagy: Software, Vývoj aplikací
| Publikováno dne

Společnost Unity (stojící za stejnojmenným herním enginem) vydala veřejnou verzi profesionálního řešení pro rozšířenou a mixovanou realitu Unity MARS. Řešení postavené nad v květnu 2020 oceněným frameworkem AR foundation přináší za $600 ročně nástroj napomáhající zjednodušení a urychlení vývoje high-tech aplikací a her pracujících s rozšířenou a mixovanou realitou.

Oficiální představení Unity MARS

Unity MARS přináší řešení pro datově orientované AR a MR aplikace. Propojení s prostorovými a senzorovými daty je nezbytné pro správou vizualizaci a interaktivní funkci digitálních objektů promítnutých ve fyzickém prostoru. Aplikace a hry vytvořené za použití Unity MARS jsou kompatibilní se všemi platformami, testovatelné přímo v rozhraní Unity.

Klíčové vlastnosti

 • WYSIWYG editor

  Editor WYSIWYG rozšířené reality umožňuje vizuálně vytvářet složité aplikace orientované na data. Má přizpůsobené okno pro tvůrce AR, které zahrnuje nástroje a uživatelské rozhraní, které dávají možnost vidět, prototypovat, testovat a vizualizovat robustní aplikace rozšířené reality tak, jak budou běžet ve skutečném světě.

 • Inteligentní rozpoznávání reálného světa

  Systém dotazů poskytuje aplikacím kontextově relevantní chování na základě okolí uživatele. Vytáhnout lze jakýkoli druh dat - objekty dle sémantického rozpoznávání, lokalizační data, mapová data, produktová data a další - z jakéhokoli zdroje, který je třeba do AR aplikace zahrnout.

 • Responzivní vizuální tvorba

  Fyzické objekty, jejich chování a události lze reprezentovat prostřednictvím proxy. K daném proxy jsou poté prostřednictvím frameworku (procedurálně autorativního systému) přiřazeny podmínky a události.

 • Testování přímo v Unity editoru

  Testovat AR zážitky lze na různých příkladech vnitřních a venkovních prostorů přímo v Unity - data z reálného světa / fyzické testování v reálném prostředí není nezbytné. Testovat lze jak v generických prostorech, tak rovněž ve vlastních digitálních prostorech získaných například fotogrammetrií fyzického 3D prostoru.

 • Fuzzy Authoring

  Namísto kódování, prostor fyzických objektů lze definovat vizuálně v jednoduchém grafickém rozhraní.

 • Multi-platformní podpora

  Základy v AR Foundation zahrnují funkce z ARKit, ARCore, Magic Leap a HoloLens kitů, díky čemuž je dosaženo podpoře běhu daných aplikací na většině dostupných zařízení.

AR a MR záležitosti, s nimiž Unity MARS pomůže

 1. Problém neznámého (nekonečného) počtu proměnných

  Aplikace pro mixovanou a rozšířenou realitu jsou vyvíjeny pro použití v podmínách skutečného světa, což zahrnuje neznámé prostředí, počasí i styl používání nejen aplikace, ale i zařízení, v němž daná MR / AR aplikace běží. Nastavení podmínek, které by zahrnovali veškeré možné stavy prostředí a chování uživatele je extrémně obtížné, né-li nemožné. Unity MARS zahrnuje autorativní nástroj, který s diagnostikou těchto faktorů pomáhá. Rovněž poskytuje vizuální pracovní tok, díky kterému je umožněno rychlé prototypování pouze s kratším kódováním.

 2. Snížení časové náročnosti a efektivnější testování AR aplikací

  AR aplikace je nezbytné testovat na několika zařízeních a zároveň i v mnoha různých prostředích. A ani poté nelze dosáhnout řádného otestování každé možné skutečnosti.

  Unity MARS princip testování otačí - provádí jej digitálně, na základě simulovaných dat (vnitřního i vnějšího prostoru), přímo v Unity.

 3. Věrohodnost interakcí digitálního obsahu ve fyzickém prostoru

  Unity MARS díky logice počítané v reálném čase rychle přizpůsobuje chování digitálních objektů skutečnostem nastálým ve fyzickém prostoru. To je důležité zejména u aplikací, které potřebují schopnost pracovat s rozpoznáváním umístění objektů ve fyzickém prostoru - příkladem mohou být aplikace pro trénink a vzdálenou asistenci.