Jak nastavit Kiosk mód (režim veřejného terminálu) pro VR?

Jak nastavit Kiosk mód (režim veřejného terminálu) pro VR? Tagy: Software, Aplikace, Vývoj aplikací
| Publikováno dne

Kiosk mód (neboli režim veřejného terminálu) je speciální režim běhu zařízení v uzavřeném prostředí, kdy jsou omezeny možnosti zařízení pouze na předdefinovaný set možností a sady aplikací - typicky na běh jedné konkrétní aplikace, jejíž spuštění je automatické, probíhající ihned po spuštění samotného zařízení. Současně, kiosk mód zabraňuje v náhodném ukončení aplikace a interakci s operačním systémem a nainstalovanými aplikacemi. Aktivovaný kiosk mód tedy standardní multifunkční zařízení transformuje do jednoúčelových.

Kiosk režim je neocenitelný při veřejném používání zařízení

Kiosk mód či režim je potřebnou funkcionalitou především v případě využívání zařízení pro komerční účely, kdy daná zařízení jsou určena v daném čase ke konkrétnímu použití. V případě tabletů se kiosk mód používá u aplikací pro sběr zpětné vazby zákazníků, provozu rozhraní pro reklamační řízení, menu nabídkách restaurací nebo POS systémech na akcích. Cílem je dosáhnout takového stavu, kdy zařízení běží stabilně a bezobslužně, a to bez ohledu na akce provedené uživatelem.

Obdobně je to i u VR headsetů. Kiosk mód je zde při komerčních a podnikových použitích jednou z nejžádanějších funkcí. Je nezbytný při prezentacích na nejrůznějších akcích, stejně jako školeních a mnoha dalších použitích. Aktivace kiosk módu zabezpečí jistotu, že uživatel vždy sleduje jen a pouze námi definovaný obsah a současně je zabráněno nechtěným ukončením aplikace, stejně jako zdlouhavé přípravě VR brýlí po zapnutí a případného restartu zařízení. Jinými slovy, kiosk mód zásadním způsobem snižuje nároky na obsluhu a dohled nad zařízením(i). Relevantní je především u standalone VR headsetů (VR headsetů pracujících samostatně bez připojení k PC).

Správa Kiosk módu

Kiosk mód poskytuje plnou kontrolu nad tím, k čemu koncový uživatel může přistupovat, včetně nastavení, aplikací a dalšího obsahu. Správa typicky probíhá administrátorem zařízení skrze řídící panel kiosk módu. Možnosti se mohou lišit od zařízení a softwaru zodpovědného za běh Kiosk módu.

Kiosk mód je dočasným nastavením, které může administrátor kdykoli vypnout. Správa probíhá buď přímo ze zařízení, vzdáleně, nebo skrze připojený počítač / mobilní zařízení s propojenou aplikací.

Řada výrobců umožňuje provoz svých zařízení v kiosk režimu standardně, nicméně samotné nastavení nemusí být vždy triviální. Někteří výrobci naopak v rámci svých upravených operačních systémů Android a dalších standardní metody spouštění kiosk módu známé z původních systémů vyloženě blokují za účelem jejich zpřístupnění v rámci speciálních verzí.

Kiosk režim vs. vlastní spouštěč

Vlastní spouštěč (tzv. Custom launcher) je zvláštní typ úvodní OS obrazovky, která nahrazuje systémové prostředí, a uživatele omezuje jen na definovaný typ úkonu, typicky spouštění konkrétních aplikací z definovaného výběru.

Používané příslušenství při kiosk módu

Standalone VR headsety se standardně skládají z VR náhlavní soupravy a dvojice ručních ovladačů. Jak náhlavní souprava, tak ruční ovladače typicky obsahují systémová tlačítka, které je typicky možné omezit pouze softwarovou či hardwarovou (kryt) úpravou, a nebo právě kiosk režimem. Tato omezení jsou možná typicky pouze pro aplikace, které nejsou určeny pro publikování v obchodech aplikací.

Vedle ovládání skrze ruční ovladače, moderní VR headsety umožňují taktéž snímání pohybu rukou a očí. Takto eliminujeme potřebu řešit systémová fyzická tlačítka ručních ovladačů, leč moc si tím nepomůžeme - stále je nutné omezit detekci ručních znaků a gest vedoucích k systémovým operacím. Přesto, zásadně tím můžeme zjednodušit ovládání - především pasivních aplikací typu přehrávání videa.

Osvědčenou metodou ovládání je zde ovládání založené na pohledu. To v praxi znamená, že se sleduje konkrétní bod v prostoru, do něhož uživatel soustředí svůj pohled. V rámci menu aplikace je například okno výběru s upřeným pohledem zvýrazněno a po definovaném čase (viditelný odpočet) vybráno.

Aktivace Kiosk módu na vybraných VR headsetech:

Kiosk mode na headsetu Meta Quest 2

Společnost Meta (Facebook) si s vývojáři v oblasti kiosk módu hraje již od počátku na kočku a myš. Ve svých standardních brýlích Go a Quest, poháněných upraveným operačním systémem Android, androiďácké funkce spojené se správou a spouštěním kiosk módu záměrně blokuje. Nové OS aktualizace poté zpravidla blokovaly i nově objevené hacky a ohyby softwaru nalezenými vývojáři. Kiosk mód Meta nabízela výhradně prostřednictvím programu Oculus / Meta for business, který přinášel do VR brýlí upravený software obsahující podnikové nástroje pro správu, skrze které bylo možné mimo jiné aktivovat i požadovaný kiosk mód. Nicméně tento program společnost Meta ukončila a tím i zrušila oficiální dostupnost kiosk módu bez ohledu na verzi svých aktuálních brýlí Meta Quest 2.

Řešení Kiosk módu pro Meta Quest 2:

Jelikož oficiální řešení v současné době neexistuje, můžete v headsetu Quest 2 používat jiný operační systém, sideloadovat aplikaci 3. strany podporující Kiosk mód, nebo hledat řešení vlastní, jak funkčnosti podobné Kiosk režimu na zařízení dosáhnout.

Nejjednodušším způsobem dostání Kiosk módu do VR headsetu Quest 2 je prozkoumání aktuální nabídky Kiosk řešení v obchodě SideQuest.

Kiosk mód lze získat i prostřednictvím aplikací pro správu obsahu napříč zařízeními, jako je například řešení od ArborXR.com. To je aktuálně do 50 zařízení zdarma.

V ojedinělých případech, kdy nejsou používány ruční ovladače (možnost kliknutí na tlačítko home), a požadujeme, aby obsah běžel nepřetržitě, lze použít velmi krkolomné (a často nevhodné) řešení, kdy skrze adb příkaz “adb shell setting put system screen_off_timeout” nastavíme individuální čas neaktivní doby pro uspání VR headsetu například na jeden rok, čímž se zajistí nepřetržitý chod brýlí a tím i aplikace. Současně bude navíc nutné deaktivovat proximity senzor (senzor detekující nasazení headsetu na hlavě) skrze nástroj nastavení headsetu v SideQuest, popř pomocí nástroje Oculus Developer Hub.

Postup aktivace Kiosk módu v Quest 2 prostřednictvím ArborXR:
 1. VE VR headsetu se povolí developer mód a USB debugging
 2. Z uživatelského účtu ArborXR se provede instalace ArborXR Device Setup Aplikace do počítače.
 3. Aplikace po spuštění vyhledá a zobrazí VR headsety připojené k počítači. Ke každému lze nastavit jméno pro snazší rozpoznávání.
  PC aplikace ArborXR pro instalaci ArborXR do VR zařízení
 4. Při požadavku na nastavení zařízení (výběr zařízení a kliknutí na tlačítko "Set Up"), PC aplikace se připojí k VR headsetu, nainstaluje do něj klientskou verzi ArborXR, a začne v něm provádět nezbytná nastavení. Některé prováděné akce, jako například správa (odstraňování) účtů lze vidět i na obrazovce VR headsetu.

  Jestliže nastane chyba, že nějaký účet nejde odstranit, lze proces přidávání pustit znovu. V krajním případě může být nutné dát nejprve VR headset do továrního nastavení.

 5. Nyní můžete spravovat aplikace a nastavení jednotlivých zařízení i skupin zařízení z webového prostředí adresy https://app.arborxr.com/.

  Kiosk mód lze nastavit a aktivovat pro konkrétní zařízení v záložce "Devices".

  Webové rozhraní ArborXR pro správu VR zařízení
Chování Quest 2 s Arbor XR:
 • Stisknutí systémového tlačítka na ručním ovladači - zobrazí se ArborXR rozhraní s možností pokračovat nebo restartovat aplikaci
 • Na restart VR brýlí - Načte se ArborXR rozhraní s nabídkou spuštění konkrétní aplikace.

Kiosk mode na VR headsetech Pico

Náhlavní VR soupravy Pico nastavení režimu kiosku umožňují. Novější zařízení mají nastavení Kiosk módu dostupné nativně přímo v rámci OS prostředí, při starších zařízení je třeba zásah do konfiguračních souborů. Při nastaveném Kiosk režimu se aplikace dle výběru automaticky spouštípo spuštění zařízení namísto zobrazení domovské obrazovky headsetu Pico.

Kiosk mód na Pico G2 4K:

Kiosk režim lze aktivovat od firmwaru ver PUI 4.0.0 pro G2 4K umístěním souboru “config.txt” do složky ‘Internal shared storage’ v úložišti zařízení Pico. Formát souboru je následující:

open_guide:1
——
home_pkg:com.appcompanycreator.appname
——

Řádek 1 (open_guide:1 ) poté definuje nastavení dialogového okna - pro jeho zakázání lze nastavit hodnotu 0. Řádek 3 pak definuje konkrétní aplikaci.

Pro režim plného kiosku Pico nabízí online průvodce jeho povolením. Vyžaduje to, aby uživatel vytvořil konkrétní APK pro Android, kdy následně by mělo být nutné požádat o uživatelské jméno a heslo od Pico, kdy odpovědí je podepsaný soubor APK, který se nahraje do zařízení. Za účelem deaktivace této funkce lze APK odinstalovat stejným způsobem.

Povolení Developer módu na VR headsetech Pico

 1. Otevřte settings menu
 2. Vyberte záložku “General” a scrollujte dolů, dokud neuvidíte položku “software version number”
 3. Opakovaně klikejte na položku “software version number”, dokud se v levém menu nezobrazí ikona nastavení vývojáře

Nastavení Kiosk módu na VR headsetu Pico Neo 2

 1. Ujistěte se, že developer mód je aktivní
 2. Otevřte settings menu
 3. Vyberte záložku “Developer” a scrollujte dolů, dokud neuvidíte položku “System”
 4. Zvolte možnost “User Configuration”
 5. Sescrolujte dolů a vyberte položku “Business Settings”
 6. Přejděte na “Home Screen Settings”
 7. Zvolte aplikaci, která má běžet v Kiosk módu
 8. Restartujte zařízení

Nastavení Kiosk módu na VR headsetu Pico Neo 3 Pro

 1. Ujistěte se, že developer mód je aktivní
 2. Otevřte settings menu
 3. Vyberte záložku “Developer” a scrollujte dolů, dokud neuvidíte položku “Industry settings”
 4. V horním menu klikněte na „Launcher App (Kiosk Mode)”
 5. Zvolte aplikaci, která má běžet v Kiosk módu
 6. Restartujte zařízení

Kiosk mód na VR headsetech HTC VIVE Focus

Skrze řídící panel Kiosk režimu lze přístup při používání VIVE Focus pouze na omezené aplikace. Přepnutím do tohoto režimu můžete zákazníkům uzamknout konkrétní prostředí nebo jednoduše vybrat aplikace vhodné pro děti. Kompletní informace o Kisoks módu v zařízení Vive lze nalézt v jednoduché dokumentaci.