Digitální člověk - Seznamte se s digitální osobou dneška i budoucnosti

Digitální člověk - Seznamte se s digitální osobou dneška i budoucnosti
| Publikováno dne

Vyobrazení člověka s realistickým vzhledem, pohyby a chováním je velmi komplexní výzvou, jejíž nepřijetí si z důvodu požadavků diváků, hráčů a zákazníků jen málokterý vývojář, designér či animátor může dovolit. Tento článek sdružuje nejdůležitější informace a materiály nezbytné pro tvorbu digitálních fotorealistických lidí.

1. Seznámení s digitálním člověkem

Digitální člověk je pojem, pod kterým si můžeme představit jakoukoliv počítačově vytvořenou osobu navozující pocit osoby skutečné, a to zejména prostřednictvím následujících vlastností:

  • Realistický vzhled
  • Realistické chování
  • vytváří dojem skutečně žijící postavy

Digitální osoby nachází využití v celé řadě oborů, pro účely tohoto článku jsme typy digitálních osob rozdělili do 4  základních kategorií popsaných v následujících podkapitolách.

1.1 Digitální člověk ve světě filmu

Jedná se především o aplikaci digitálního člověka pro účely realistické vizualizace smyšlených postav s lidskými charakteristikami, a to zejména v science-fiction a animovaném filmovém žánru. Nejčastěji se zde pracuje s využitím zachycení skutečného pohybu reálných lidí. Tato metoda je používána ve většině oborů vyžadujících realistický převod specifického lidského pohybu do digitálního prostředí a bude podrobně rozebrána v kapitole 2. Pro jasnou představu zpracování digitálního člověka ve světe filmu se podívejte na přiloženou ukázku obsahující rovněž informace o tzv. performance capturingu (digitalizace skutečného pohybu osoby) pro film Alita: Battle Angel.

1.2 Digitální člověk v oblasti her

Aplikace digitálního člověka ve hrách spojuje potřebu propojení realistické vizualizace s realistickým chováním postavy. Postupy zpracování se volí dle možností, požadavků a potřeb dané hry. Samotná vizualizace a inteligence digitální osoby se řeší odděleně, jedná se o 2 rozdílné obory. Vizuální stránce digitálních lidí se věnuje kapitola 2 tohoto článku, stránce chování a inteligence poté kapitola 3.

1.3 Digitální člověk pro marketingové účely

Digitálnímu člověku je předpovídána obří popularita mezi reklamními inzerenty, a to z následujících důvodů:

  • Jakákoliv populární osoba může být digitalizována a její digitální obraz může být použit pro prodej s přidanou hodnotou (například osobní setkání s digitálním obrazem celebrity ve virtuální realitě)
  • Chování digitálních osob je buď plně řízeno, nebo alespoň kontrolováno realizačním týmem stojícím za danou osobou. Nehrozí tedy tolik známá faux pas, jež mnozí influenceři způsobují a tím ubližují spolupracujícím brandům.
  • Digitální influenceři nepotřebují spát ani prosazovat vlastní zájmy. Vědomosti, zkušenosti, prezentace i výkonnost digitálních influencerů je sumou dovedností celého realizačního týmu za nimi
  • Digitální osoba může sloužit jako brandová postava. Nehrozí při tom rizika spojená se změnou názorů a působností dané osoby.

Výše zmíněné příklady se dnes zdají být sci-fi, avšak digitální influenceři se již začínají stávat realitou.

Ahoj, jsem Lil Miquela. Nejsem skutečná, leč se tak snažím působit - jsem digitálním člověkem. Na Instagramu mě sleduje už přes 2 miliony lidí. #followme

Digitální lidé mohou existovat jako vrstva v grafickém editoru, 3D model i ve fyzickém stavu. Podobný rozsah platí i pro poskytovatele jejich inteligence. Může jít o realizační tým spravující jejich účty i druh obecné nebo specializované umělé inteligence pracující samostatně.

1.4 Plně digitální člověk

Plně digitální člověk je spojením vizuálního modelu s umělou inteligencí, skrze kterou je daná digitální postava schopna interagovat s vnějším okolím. Použitelnost takové digitální osoby je enormní, limitována pouze schopnostmi použité umělé inteligence a těla, v němž je vložena. Pro příklad virtuální digitální osoby se podívejte na Sam v následujícím videu:

Sam je digitální osoba s AI zaměřenou na komunikaci. Plně digitální osoba s obecnou inteligencí je stále hudbou budoucnosti.

1.5 Budoucnost digitálních lidí

Ze zmíněných typů digitálních osob je zjevný nepřetržitý vývoj na poli evoluce i aplikace digitálních lidí v oborech jako je influencing, komunikace, chytří asistenti a další. Všechny zmíněné oblasti jsou blízké rapidně posilující e-commerce scéně v rámci které digitální lidé najdou jedno z prvních ekonomicky smysluplných využití. Dalším efektivním oborem působnosti digitálních lidí se může stát oblast televizního a rozhlasového zpravodajství a obecně všechny pracovní pozice na kterých lidé prezentují předem připravené materiály.

Rozhodčím pro použití digitálních osob je a vždy bude typ použití. Dnes se můžeme setkat s digitálními lidmi bez a nebo pouze s velmi profilovanou inteligencí. Opravdová revoluce ve využitelnosti digitálních osob je očekávána s objevem a implementací obecné umělé inteligence.

2. Vizuálně realistický digitální člověk

Digitální lidé jsou a budou potřeba v mnoha oborech ve stále větším měřítku. Jak ale docílit jejich co nejrealističtějšího vzhledu? Na to se bude snažit odpovědět tato kapitola. Nastíním zde, jaké metody, nástroje a zařízení se k tvorbě fotorealistických digitálních lidí používají. Samotný obor, pro který má být finální digitální člověk určený, zde nehraje velkou roli - popsané principy platí pro všechny obory.

----------

Zde pro dnešek končíme. Tento článek je uvolňován průběžně, po jednotlivých kapitolách.

  • Blog
  • Digitální člověk - Seznamte se s digitální osobou dneška i budoucnosti
Sdílení: